S nástupom chladného obdobia sa rapídne zhoršuje kvalita ovzdušia. Čoraz častejšie zaznieva v médiách informácia o vzniku smogových situácií. Jednou z hlavných príčin tohto nepriaznivého stavu je vykurovanie domácností tuhými palivami. V domácnostiach sú často prevádzkované kotly s manuálnym prikladaním, v ktorých možno spáliť čokoľvek (odpad alebo palivo nie stanovené výrobcom) a v ktorých ľudský faktor zásadne ovplyvňuje kvalitu spaľovania, čo môže viesť k vyšším emisiám do ovzdušia.

Znečistené ovzdušie nemusíme cítiť ani vidieť, to však neznamená, že neškodí ľudskému zdraviu. Jeho dlhodobé vdychovanie je príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, ako napríklad chronického zápalu priedušiek a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Najohrozenejšími skupinami ľudí sú deti a starí ľudia.

Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť v našich domácnostiach. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť.© 2022 - Slovenská agentúra životného prostredia