Test správneho kuriča

Správne zásady vykurovania prispievajú k zníženiu nákladov na kúrenie a k minimalizovaniu znečisťovania ovzdušia. Chránia zdravie ľudí a životné prostredie. Krátkým nenáročným testom zistite ako ste na tom vy.

Legenda pri vyhodnotení správnosti jednotlivých odpovedí na otázky:
      Správna odpoveď
      Chybná odpoveď
Upozornenie: Vyhodnotenie prebehne vždy až po označení niektorej odpovede na nasledovnú otázku !
 
 

1. Čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia pri vykurovaní tuhým palivom v domácnostiach ?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

2. Čim je dovolené kúriť v domácnostiach ?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

3. Čo nepatrí medzi palivá, ktoré sú dovolené spaľovať vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

4. Spaľovanie kvalitných palív znižuje emisie do ovzdušia. Aké sú kvalitné palivá?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

5. Ako dlho je potrebné sušiť palivové drevo aby bolo suché?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     

 

6. Koľko môžeme ušetriť pri spaľovaní suchého dreva v porovnaní so spaľovaním surového dreva ?
(Iba jedna správna odpoveď)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     

 

7. Aké ukazovatele týkajúce sa kvality palív je si potrebné všímať pri jeho kupovaní?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     

 

8. Zotrieď palivá podľa výhrevnosti? (1 - najmenej, 5 – najviac)
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
     
   
   
   
   
  Usmernenie: 1 – najmenej, 5 najviac      

 

9. Modernými vykurovacími zariadeniami môže významne znížiť náklady na kúrenie. Ktoré sú to?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

10. Aké výhody nám poskytujú moderné vykurovacie zariadenia?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

11. O koľko kilogramov menej prachových častíc sa vypustí do ovzdušia za rok pri spaľovaní v splyňovacom kotle v porovnaní s prehorievaciím kotlom ?
(Jedna správna odpoveď)
a)       
b)     
c)     
d)     

 

12. Určite aké sú to kotly?
(Napíšte do prázdneho políčka jedno z čísel uvedených pod obrázkom)
Kotol č.1
       1
Kotol č.2
       2
Kotol č.3
       3
Kotol č.4
4           
 
 
Drevo alebo uhlie sa priamo nespaľuje. Najskôr sa palivo splyní, výsledkom, čoho je plyn, ktorý sa následne spaľuje. Spaľovací proces je ovládaný riadiacou jednotkou. Prístup vzduchu do spaľovacej komory je zabezpečovaný ventilátorom    
Kotol s palivovou násypkou. Postupné prehorievanie zo spodku. Popol prepadá cez rošty do popolníka. Prívod vzduchu do ohniska bez ventilátora    
Palivo: drevné pelety alebo uhlie sú automaticky dodávané zo zásobníka do spaľovacej komory. Spaľovací proces je ovládaný riadiacou jednotkou. Prístup vzduchu do spaľovacej komory je zabezpečovaný ventilátorom.    
Klasický roštový liatinový alebo plechový kotol s ručným prikladaním priamo do ohniska. Popol prepadá cez rošty do popolníka. Prívod vzduchu do ohniska bez ventilátora    

 

13. O koľko môžeme znížiť častosť prikladania v automatickom kotle v porovnaní s prehorievaciím kotlom ?
(Iba jedna správna odpoveď)
a)       
b)     
c)     
d)     

 

14. Dodržiavanie správnych zásad vykurovania nám môžu ušetriť náklady na vykurovanie, zvýšiť tepelnú pohodu domácnosti, znížiť emisie do ovzdušia, predĺžiť životnosť zariadenia. Zo zoznamu vyberte činnosti, ktoré považujeme za správne zásady vykurovania.
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
i)     
j)     
k)     

 

15. Vykurovanie tuhými palivami v domácnostiach naviac prispieva k znečisťovaniu ovzdušiu prachovými časticami a benzo(a)pyrénom, ktorý je považovaný za karcinogén. Aké ochorenia môžu vyvolať tieto znečisťujúce látky?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     

 

16. Aká je legislatívna požiadavka na minimálne čistenie komína, dymovodov v prípade ak vykurujeme tuhým palivom v domácnostiach (vykurovacie zariadenia s tepelným výkonom do 50 kW)?
(Iba jedna správna odpoveď)
a)       
b)     
c)     
d)     

 

17. Aké legislatívne požiadavky na ochranu ovzdušia je potrebné dodržiavať, aby sme mohli prevádzkovať vykurovacie zariadenie na tuhé palivo?
(Možnosť viacerých správnych odpovedí)
a)       
b)     
c)     
d)     
e)     
f)     
g)     
h)     
h)     

 

18. Akú výšku pokuty je možné dostať za nedodržanie legislatívnych požiadaviek pri prevádzkovaní vykurovacieho zariadenia na tuhé palivo?
(Iba jedna správna odpoveď)
a)       
b)     
c)     
d)