Pozývame vás do kina, z ktorého vždy odítete s užitočnou informáciou ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.

 

Zateplením domu znížite potrebu tepla, čo vedie k zníženiu nákladov na kúrenie a k zníženiu znečisťovania ovzdušia. Šetríte svoju peňaženku, chránite svoje zdravie.