Pozývame vás do kina, z ktorého vždy odítete s užitočnou informáciou ako si zabezpečiť teplo doma pri minimálnych finančných nákladoch a pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.

Správne kúriť zvládne každý
Vymente svoje "zlozvyky" za správne zásady kúrenia, ušetríte a ochránite zdravie nás všetkých.

Odpad nie je palivo
Spaľovanním odpadu v kotle sa ohrejeme, avšak cena je privysoká - ohrozenie nášho zdravia.
 

Moderný kotol to nie je investícia navyše
Investiícia do nového moderného vykurovacieho zariadenia nepoteší, no zaručene prinesie odmenu: ušetrenie nákladov na kúrenie, pohododlie s kúrením a zdravé životné prostredie.

Zateplenie domu = koniec vysokých účtov za teplo
Zateplením domu znížite potrebu tepla, čo vedie k zníženiu nákladov na kúrenie a k zníženiu znečisťovania ovzdušia. Šetríte svoju peňaženku, chránite svoje zdravie.