Informačné dni „Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu“

Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.

Na informačných dňoch je verejnosť informovaná:
  • o možnostiach čistejšieho vykurovania,
  • prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady,
  • o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí,
  • čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný,
  • o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,
  • ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu
  • o správnych zásadách vykurovania
  • o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia.

Pripravované informačné dni


2. 6. 2019 Krásno nad Kysucou
23. 6. 2019 Hriňová
24. 10. 2019 Krupina
24. 6. 2019 Turzovka
27. 9. 2019 Tvrdošín
4. 7. 2019 Liptovský Ján

Fotogaléria realizovaných informačných dní

   2019
   2018

© 2019 - Slovenská agentúra životného prostredia