Informačné dni „Minimalizujeme náklady na kúrenie a prispejme k čistejšiemu ovzdušiu“

Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.

Na informačných dňoch je verejnosť informovaná:
  • o možnostiach čistejšieho vykurovania,
  • prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady,
  • o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí,
  • čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný,
  • o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,
  • ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu
  • o správnych zásadách vykurovania
  • o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia.

Pripravované informačné dniFotogaléria realizovaných informačných dní

   2019
   2018

© 2022 - Slovenská agentúra životného prostredia