Skutočne rozhoduje cena pri kúpe vykurovacieho zariadenia?

Teplo v dome nie je v dnešnej dobe lacnou záležitosťou. Pri kúpe vykurovacieho zariadenia sa väčšinou pozerá na prvotnú investíciu, nezohľadňujú sa prevádzkové náklady počas životnosti vykurovacieho zariadenia. Nie vždy totiž platí: lacný kotol sa rovná nízke prevádzkové náklady. Už menej sa pozerá na komfort – ako často je potrebné prikladať palivo, čistiť kotol od popola, robiť údržbu a pod. Takmer vôbec sa neberie ohľad na životné prostredie, čo je paradoxné, pretože väčšina ľudí zdravie pokladá za najcennejšiu vec svojho života.

Kotol prehorievací

Nákres
 
Princíp spaľovania: spaľovanie prebieha v celej dávke paliva
Účinnosť: 55 - 70 %
Prívod vzduchu: prirodzený
Vhodné palivo: palivá s nízkym obsahom prchavých horľavín (koks)
Dávkovanie: ručné, priamo do ohniska
 
Palivo: kusové drevo    

Náklady
za 10 rokov:
16 864 €   
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 151 kg
CO: 10,78 t
SO2: 35,9 kg
NOx: 122,9 kg
Komfort kúrenia:

 • časté prikladanie paliva (každé 1 až 4 hodiny)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 48 – 52 priestorových metrov, čo predstavuje napr.miestnosť s rozmermi 4,5 x 4,5 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (pílenie, štiepanie a uloženie dreva)
 • každý alebo každý druhý deň čistenie kotla od popola(produkcia popola 100 kg/rok)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: štvorčlánkový prehorievaci liatinový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 58 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 900 €
Ročná spotreba paliva: kusové drevo, 17 840 kg
Cena paliva: 85 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
   
Palivo: hnedé uhlie    

Náklady
za 10 rokov:
19 128 €   
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 769 kg
CO: 14,38 t
SO2: 2,88 t
NOx: 203,4 kg
Komfort kúrenia:

 • časté prikladanie paliva (každé 2 až 6 hodiny)
 • vyžaduje skladovacie priestory (ročná spotreba: 18 – 20 m3 (sypaného uhlia), čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 3 x 3 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (uloženie uhlia do skladu)
 • každý alebo každý druhý deň čistenie kotla od popola (900 až 1 200 kg/rok)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: štvorčlánkový prehorievaci liatinový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 64 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 900 €
Ročná spotreba paliva: hnedé uhlie 13 407 kg
Cena paliva: 130 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Kotol odhorievací

Nákres
 
Princíp spaľovania: palivo postupne odhorieva
Účinnosť: 55 - 75 %
Prívod vzduchu: prirodzený
Vhodné palivo: palivá s vyšším obsahom prchavých horľavín (drevo, hnedé uhlie)
Dávkovanie: ručne, palivová šachta
 
Palivo: kusové drevo    

Náklady
za 10 rokov:
15 127€    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 62,2 kg
CO: 1,87 t
SO2: 35,9 kg
NOx: 93,3 kg
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje časté prikladanie paliva (každých 2 až 6 hodín)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 41 – 45 priestorových metrov, čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 4,5 x 4 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (pílenie, štiepanie a uloženie dreva)
 • každý druhý alebo každý štvrtý deň čistenie kotla od popola (produkcia popola 100 kg/rok)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: odhorievaci oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 67 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1200 €
Ročná spotreba paliva: kusové drevo, 15 444 kg
Cena paliva: 85 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
   
Palivo: hnedé uhlie    

Náklady
za 10 rokov:
17 710€    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 124,5 kg
CO: 3,11 t
SO2: 2,88 t
NOx: 130,7 kg
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje časté prikladanie paliva (každých 4 až 8 hodín)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 16 – 18 m3 (sypaného uhlia), čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 3 x 2,5 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (uloženie uhlia do skladu)- každý druhý alebo každý štvrtý deň čistenie kotla od popola (produkcia popola 900 až 1 200 kg)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: odhorievaci oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 71 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1 200 €
Ročná spotreba paliva: hnedé uhlie, 12 085 kg
Cena paliva: 130 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Kotol splyňovací

Nákres
 
Princíp spaľovania: palivo v zásobníku sa vysušuje a splyňuje, v palivovej komore sa spaľuje uvoľnený plyn pri splyňovaní
Účinnosť: 70 - 90 %
Prívod vzduchu: nútený (ventilátor)
Vhodné palivo: drevo, hnedé uhlie, čierne uhlie
Dávkovanie: ručne, palivová komora
 
Palivo: kusové drevo    

Náklady
za 10 rokov:
13 362 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 20,1 kg
CO: 226 kg
SO2: 15,1 kg
NOx: 75,4 kg
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje časté prikladanie paliva (každých 4 až 12 hodín)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 29 – 33 priestorových metrov, čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 5,5 x 4 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (pílenie, štiepanie a uloženie dreva)
 • každý druhý až siedmy deň čistenie kotla od popola (produkcia popola: 80 - 100 kg/rok)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: splyňovací oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 83 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1 600 €
Ročná spotreba paliva: kusové drevo, 10 962 kg
Cena paliva: 100 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
   
Palivo: hnedé uhlie    

Náklady
za 10 rokov:
16 785 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 34,7 kg
CO: 297,8 kg
SO2: 744,6 kg
NOx: 104,2 kg
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje časté prikladanie paliva (každých 4 až 12 hodín)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 13 – 15 m3 (sypaného uhlia), čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 3 x 2,5 x 2,5 m
 • manipulácia s palivom (uloženie uhlia do skladu)
 • každý druhý až siedmy deň čistenie kotla od popola (produkcia popola: 800 až 1 100 kg)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: splyňovací oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 84 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1 600 €
Ročná spotreba paliva: hnedé uhlie, 8 718 kg
Cena paliva: 165 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Kotol automatizovaný

Nákres
 
 • plne automatizované riadenie spaľovania
 • automatizované zapálenie paliva
 • automatizované riadenie prívodu vzduchu
 • automatizovaná regulácia spaľovaného paliva
 • účinnosť: 80 - 95 %
 • prívod vzduchu: nútený (ventilátor)
 • vhodné palivo: drevené pelety, hnedé a čierne uhlie frakcie do 20 mm
 • dávkovanie: automatizované, zásobník paliva
 
Palivo: drevné pelety    

Náklady
za 10 rokov:
22 824 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 9,26 kg
CO: 69,5 kg
SO2: 4,63 kg
NOx: 55,6 kg
Komfort kúrenia:

 • automatizované dávkovanie paliva (frekvencia plnenia zásobníka závisí od jeho veľkosti)
 • vyžaduje skladovacie priestory pre palivo (ročná spotreba: 14 – 16 m3, čo predstavuje napr. miestnosť s rozmermi 3 x 2,5 x 2,5 m)
 • manipulácia s palivom (uloženie peliet do skladu)
 • každý druhý až desiaty deň čistenie kotla od popola (produkcia popola: 40 - 70 kg/rok)


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: automatický oceľový kotol s automatickou reguláciou s využitím lambda sondy s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 90 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 2 400 €
Ročná spotreba paliva: drevné pelety, 9 812 kg
Cena paliva: 200 €/t
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 80 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Nízkotepelný plynový kotol

Nákres
 
 • prevádzka so suchými spalinami
 • teplota vstupnej vody do kotla 35 až 40°C.
 • teplota spalín je v rozsahu 90 až 140°C
 • využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu je cca 83 %
 
Palivo: ZPN    

Náklady
za 10 rokov:
21 360 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 9,8 g
CO: 40,3 kg
SO2: 50 g
NOx: 61,4 kg
Komfort kúrenia:

 • automatizované dávkovanie paliva
 • nevyžaduje skladovacie priestory pre palivo
 • nevyžaduje takmer žiadny zásah obsluhy


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: nízkoteplotný plynový kotol bez kondenzácie spalín s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 89 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1 300 €
Ročná spotreba paliva: zemný plyn, 46 853,9 kWh (4 439 m3)
Cena paliva: tarifa D4 platná v roku 2017
Revízia plynového spotrebiča: 70 €/rok
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 50 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Kondenzačný plynový kotol

Nákres
 
 • prevádzka so suchými spalinami
 • využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu
 • teplota vstupnej vody do kotla nie je obmedzená
 • teplota spalín je v rozsahu 40 až 90°C
 • využitie energetického obsahu spaľovaného zemného plynu je cca 97 %
 
Palivo: ZPN    

Náklady
za 10 rokov:
20 360 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: 9,8 g
CO: 20,6 kg
SO2: 50 g
NOx: 10,3 kg
Komfort kúrenia:

 • automatizované dávkovanie paliva
 • nevyžaduje skladovacie priestory pre palivo
 • nevyžaduje takmer žiadny zásah obsluhy


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: plynový kondenzačný kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 97 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 1 700 €
Ročná spotreba paliva: zemný plyn, 42 989,7 kWh (4073 m3)
Cena paliva: tarifa D4 platná v roku 2017
Revízia plynového spotrebiča: 70 €/rok
Revízia a vyčistenie odvodu spalín: 50 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Tepelné čerpadlo

Nákres
 
 • tepelné čerpadlo využíva dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody
 • tepelné čerpadlo odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému
 • premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší
 
Palivo: elektrická energia    

Náklady
za 10 rokov:
22 679 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: žiadne
CO: žiadne
SO2: žiadne
NOx: žiadne
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje takmer žiadny zásah obsluhy
 • nevyžaduje skladovacie priestory pre palivo
 • nie je potrebné budovať komín


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: tepelné čerpadlo vzduch – voda s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 16 kW
SCOP: 2,9
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 7 500 €
Ročná spotreba paliva: elektrická energia, 14 379 kWh
Cena paliva: tarifa DD6 platná v roku 2017
Revízia zariadenia: 50 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Elektrický kotol

Nákres
 
 • najjednoduchšie druhy kotlov čo sa týka údržby aj inštalácie
 • účinnosť: 99 %
 
Palivo: elektrická energia    

Náklady
za 10 rokov:
33 820 €    
Emisie:
za 10 rokov:
TZL: žiadne
CO: žiadne
SO2: žiadne
NOx: žiadne
Komfort kúrenia:

 • nevyžaduje takmer žiadny zásah obsluhy
 • nevyžaduje skladovacie priestory pre palivo
 • nie je potrebné budovať komín


Náklady na kúrenie sú vypočítané pre modelový dom na obdobie 10 rokov. Do celkových nákladov sú zaradené investičné a prevádzkové náklady.

Parametre modelového domu
Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry – plné pálené tehly, vápenno - cementová omietka, strop – drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor: 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rok
Oblasť s priemernou vonkajšou vypočtovou teplotou: -13°C

Typ vykurovacieho zariadenia: elektrokotol s akumulačnou nádržou a s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 16 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 99 %
Investičné náklady (cena vykurovacieho zariadenia, zásobníka na teplú vodu + montáž): 700 €
Ročná spotreba paliva: elektrická energia, 42 121 kWh
Cena paliva: tarifa DD8 platná v roku 2017
Revízia zariadenia: 50 €/rok

Porovnanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody pre modelový rodinný dom za 10 rokov:

Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia znečisťujúcich látok za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf
Legenda ku grafu

Produkcia popola za 10 rokov prevádzky jednotlivých vykurovacích zariadení pre modelový rodinný dom:

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf