Nebojte sa modernizácie vo vykurovaní

Modernizácia vykurovacieho zariadenia neznamená vymeniť jestvujúci starý kotol za nový kotol toho istého typu. V prípade vykurovacích zariadení na tuhé palivo predstavuje modernizácia výmenu prehorievacieho alebo odhorievacieho kotla za splyňovací alebo automatizovaný kotol. Hoci modernizácia na začiatku prináša vyššie investície, tieto sa postupne vrátia, dokonca prevýšia prvotnú investíciu z dôvodu nižších prevádzkových nákladov počas životnosti vykurovacieho zariadenia. Ďalším prínosom modernizácie je komfort kúrenia a, čo je veľmi dôležité pre zdravie ľudí, minimalizovanie znečisťovania ovzdušia.

Bývame:


Typ rodinného domu: dvojpodlažný, nepodpivničený
Rok výstavby: 1985
Vykurovaná plocha: 180 m2
Merná tepelná strata: 25 W/m3
Konštrukcia: kamenné základy, obvodové múry - plné pálené tehly, vápenno-cementová omietka, strop - drevený, trámový, šikmá strecha, nezateplený
Energetická hospodárnosť budovy: trieda E
Obostavaný priestor - 604,8 m3
Ročná potreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody: 150,12 GJ/rokKúrime (vyberte kliknutím):


Prehorievací kotol

Typ vykurovacieho zariadenia: štvorčlánkový prehorievací liatinový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 58 %
Palivo: kusové drevo
Objem zásobníka na teplú vodu: 125 l

Odhorievací kotol

Typ vykurovacieho zariadenia: odhorievací oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 67 %
Palivo: kusové drevo
Objem zásobníka na teplú vodu: 125 lMeníme vykurovacie zariadenie za:


Splyňovací kotol

Typ vykurovacieho zariadenia: splyňovací oceľový kotol s externým zásobníkom teplej vody
Menovitý tepelný výkon vykurovacieho zariadenia: 18 kW
Účinnosť vykurovacieho zariadenia: 84 %
Palivo: kusové drevo
Objem zásobníka na teplú vodu: 125 lModernizáciou získame:


Minimalizujeme náklady na vykurovanie

Ušetríme na kúrení za 10 rokov: 3 502 €
Ušetríme na kúrení za 10 rokov: 1 765 €

Zmena prinesie vyšší komfort kúrenia

Znížime častosť prikladania paliva.

Znížime častosť čistenia kotla od popola.

Minimalizujeme množstvo škodlivín do ovzdušia, chránime životné prostredie, chránime svoje zdravie

Za 10 rokov znížime množstvo škodlivín (kg) vypustených do ovzdušia o: