Nie všetko čo horí, je palivo


Za účelom vykurovania je v domácnostiach dovolené spaľovať len také palivá, ktoré sú uvedené výrobcom spaľovacieho zariadenia v návode na použitie. Je nevyhnutné nakupovať palivo u oficiálnych predajcov, ktorí predávajú palivá spĺňajúce legislatívou stanovené požiadavky na ich kvalitu. Za účelom vykurovania je zakázané spaľovať komunálny odpad a druhotné palivá (palivá vyrobené s odpadu).

V prípade nedodržiavania týchto pravidiel:
   1. porušujú sa legislatívou stanovené požiadavky,
   2. zvyšujú sa náklady na údržbu spaľovacieho zariadenia, dymovodu a komína,
   3. skracuje sa životnosť spaľovacieho zariadenia,
   4. dochádza k vypúšťaniu veľkého množstva škodlivín do ovzdušia a tým k nárastu rizika pre ľudské zdravie.

Vybrané parametre najčastejšie používaných tuhých palív

(Pre viac informacií ukážte na tabuľku)

PalivoVýhrevnosť (MJ/kg)Popol (%)Voda (%)
Kusové drevo (buk)14,30,520
Drevné pelety (smrekové piliny)18,261,37,8
Čierne uhlie – oriešok (OKD a.s.)30,855,05,0
Čierne uhlie – orech 1(OKD a.s.)30,196,54,0
Čierne uhlie – orech 2(OKD a.s.)30,196,05,0
Hnedé uhlie – kocka(CzechCoal, a.s.)20,2226,510,0
Hnedé uhlie – orech 1(CzechCoal, a.s.)20,3326,39,5
Hnedé uhlie – orech 2(CzechCoal, a.s.)20,1526,310,5

Čo patrí medzi palivo

(Pre viac informácií, kliknite na obrázok)

Kusové drevo je palivové drevo naštiepané na polená rôznej dĺžky s priemernou relatívnou vlhkosťou do 20 %. Pri správnom spaľovaní a optimálnej vlhkosti horí drevo takmer bez dymu, ľahko sa zapaľuje a tvorí málo popola. Tvrdé drevo horí dlhšie, mäkké drevo má lepšiu zápalnosť. Rôzne dreviny majú rôznu výhrevnosť.

Kvalita paliva výrazne ovplyvňuje náklady na kúrenie. Uvedieme to na príklade kusového dreva, ktorým sa kúri v domácnostiach najčastejšie.

Porovnanie 1.surové drevo obsahuje 50% vody 2. polroka až rok sušené drevo obsahuje 30% vody 3. jeden rok až dva roky sušené drevo obsahuje 20% vody

Zdroj: Výzkumné energetické centrum - Vysoká škola baňská - TU Ostrava

Optimálne je spaľovať kusové drevo s vlhkosťou pod 20 %. Spotrebuje sa menej energie na odparenie vody z paliva, viac energie sa využije pre teplo v domácnosti. Inými slovami – spáli sa menej dreva, znížia sa náklady na kúrenie. Na dosiahnutie vyššie uvedenej vlhkosti odporúčame palivové drevo narezať na dĺžku 1 m, hrubšie kusy naštiepať na tenšie a sušiť min. 2 roky na vetranom a zastrešenom mieste. Obsah vody v dreve, ktoré spaľujete, si môžete zmerať aj sami. Návod tu.

Výhrevnosť jednotlivých druhov dreva v porovnaní s bukovým drevom

Výhrevnosť jednotlivých druhov dreva v porovnaní s bukovým drevom: a.) horšie v uvedenom poradí - brezové, dubové smrekovcové/ borovicové obyčajné, smrekové, lipové, vŕbové, topoľové jelšové b.) lepšie v uvedenom poradí - javorové, agátové, borovicové živočnaté, jaseňové

Drevné pelety sú granule kruhového prierezu s priemerom 6 až 8 mm a dĺžkou 10 až 30 mm. Vyrábajú sa z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním pod tlakom za vysokej teploty. Vďaka tejto technológii výroby klesá podiel vody (8 – 10 %) a popola v palive na minimálne hodnoty, čím sa zabezpečuje dlhé horenie. Nízka hodnota vlhkosti má priaznivý vplyv aj na životnosť kotlov.

Drevné brikety majú zväčša tvar valca s dĺžkou 15 až 25 cm a vyrábajú sa z odpadovej biomasy drvením, sušením a lisovaním bez chemických prísad. Lisovaním sa dosiahne vysoká hustota, približne 1 200 kg/m3, čo je dôležité pre objemovú minimalizáciu paliva. Drevné brikety majú vysokú výhrevnosť 16 - 19 MJ/kg, ktorá je zárukou nízkych nákladov na vykurovanie. Brikety sú charakteristické nízkou popolnatosťou (cca 0,5 %), vo vhodných podmienkach neobmedzenou skladovateľnosťou, bezprašnosťou a jednoduchou manipuláciou.

Drevná štiepka sa vyrába z drevných odpadov, napr. tenčiny z prerieďovania porastov alebo konárov. Výhodou štiepky je, že rýchlejšie schne a tiež umožňuje automatickú prevádzku kotlov pri použití zásobníka a dopravníka paliva. Optimálna relatívna vlhkosť drevných štiepok na spaľovanie je 30 až 35 % pre spaľovacie zariadenia, ktoré sú vybavené stupňovitým roštom.

Antracit je druh čierneho uhlia, ktoré sa vyznačuje najnižším obsahom prchavých horľavých látok, vysokým obsahom uhlíka a najvyššou výhrevnosťou spomedzi všetkých druhov uhlia 32 - 34 MJ/kg. Je ťažší ako koks a vzhľadom na túto vlastnosť zaberá pri skladovaní podstatne menej miesta pri väčšej akumulácii energie v ňom obsiahnutej. Je stáložiarny a vďaka minimálnemu obsahu prchavých látok menej dymí a netvorí decht.

Čierne uhlie patrí vďaka svojim vlastnostiam (nízky podiel vody a naopak vysoký podiel uhlíka) ku kvalitným palivám.

Hnedé uhlie je spomedzi uhlia najmenej kvalitné palivo, a to kvôli vysokému obsahu vody a popoloviny.

Koks sa priemyselne vyrába z nízkopopolového a nízkosírneho čierneho uhlia, z ktorého sú odstránené prchavé zložky. Má obdobné vlastnosti ako antracit.

Príklady čo nepatrí medzi palivo